Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook dit jaar onze BBQ plaats, dit jaar op zondag 11 september vanaf 11u30. Oud-leden, ouders, grootouders en sympathisanten zijn van harte welkom!

We zijn verheugd jullie mee te kunnen delen onze fietssneukeltocht: De Leiekronkel terug doorgaat op 15 augustus 2022. Een jarenlange samenwerking tussen Landelijke Gilde-, Ferm- en KLJ Machelen.

Op vrijdag 18 maart 2022 organiseert KLJ Machelen opnieuw een Paasmarkt, daags voor hun fuif FREAK OUT 2022.

Activiteiten

Facebook likebox